Wat betekent contractvrij werken?

Ik heb er bewust voor gekozen géén contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Als je als fysiotherapeut een contract afsluit met een zorgverzekeraar, dan heb je te voldoen aan een hele bak met eisen en voorwaarden op gebied van o.a. praktijkinrichting, administratieve verplichtingen en beleidsvoering. Tevens bepaalt de zorgverzekering dan voor welk tarief je een behandeling zou moeten uitvoeren. De zorgverzekeraar bepaalt dus in feite via het contract hoe de therapeut zijn werk uitvoert. Helaas komen deze eisen ook de kwaliteit van de behandeling, de aandacht voor de patiënt en het werkplezier van mij als therapeut niet altijd ten goede.  Als je er als praktijk voor kiest om contractvrij te werken, behoud je meer vrijheid. Uiteraard dien je nog steeds te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals die vanuit de overheid zijn bepaald. Zo sta ik ingeschreven in het BIG register en in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep. Ook zorg ik dat mijn kennis up to date is en volg ik nascholingen en cursussen.

Waarom kies ik voor contractvrij werken?

Ik heb een duidelijke visie op het vak: kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie met een duurzaam effect. Zonder eisen en restricties vanuit een zorgverzekering heb ik de vrijheid om de behandelkeuzes af te stemmen op de behoefte van de patiënt. Er zit geen zorgverzekering tussen die zich indirect ook bemoeit met het behandeltraject. Bovendien gaat er geen onnodige tijd verloren aan administratieve verplichtingen. Hierbij is het van belang dat de patiënt vanuit een interne motivatie betrokken is bij het herstelproces en dat ik kan werken vanuit volledige vrijheid en zonder restricties vanuit een zorgverzekering. Door deze vrijheid kan ik kwaliteit bieden, aandacht geven aan de patiënt en als gevolg daarvan houd ik veel plezier in mijn werk. Dit is ook in de lijn van onze bredere visie op de toekomst van zorg en het betaalbaar houden ervan. De effectieve manier waarop Fysi-Jo werkt, voorkomt onnodige consumptie van zorg en helpt zo ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

Wat zijn de voordelen voor jou als patiënt?
Je kunt er op vertrouwen dat de beslissingen die ik neem altijd als doel hebben jou zo goed mogelijk te behandelen. Jij staat bij mij centraal. We werken samen aan jouw klacht en nemen dit heel serieus. Daarom neem ik de tijd voor jou om zo eens écht goed naar je klacht, houding en situatie te kijken. De aandacht tijdens een behandeling ligt volledig bij jou en dus niet bij de zorgverzekeraars. Ik schep de voorwaarden voor herstel en leer jou om ook op de lange termijn je klachten te verminderen. Per keer kijken wij wat er voor jou op dat moment belangrijk is. Ook zal je merken bij Fysi-Jo dat in de behandeling ook echt behandeld kan worden en er geen onnodige tijd verloren gaat aan administratieve verplichtingen. Het doel is te gaan voor een duurzaam effect, door de oorzaak aan te pakken, dit wordt bereikt door het optimale aantal behandelingen dus niet een maximaal aantal.
Wat betekent contractvrij werken voor de vergoeding?

Het verschil met een fysiotherapeut die gecontracteerd werkt is dat ik de factuur altijd per mail aan de patiënt toezend en niet rechtstreeks bij de zorgverzekering declareer. De patiënt voldoet de factuur aan mij en kan deze (als hij/zij een aanvullende verzekering heeft) indienen bij zijn of haar zorgverzekering. Vervolgens ontvangt de patiënt een restitutie bedrag op zijn of haar rekening. Welk bedrag je dan exact terug krijgt kan je terugvinden in je zorgpolis of navragen bij je zorgverzekering
Fysiotherapie zit al jaren niet meer in het basispakket, dus de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor mensen met een chronische code. Dit is een lijst met aandoeningen waarbij behandelingen fysiotherapie vergoed worden vanuit de basispolis. Dit is zo bij iedere praktijk, wel of niet contractvrij. Dus als je geen aanvullende verzekering hebt, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Heb je wel een aanvullende verzekering? Dan kan je meestal kiezen of je vrije zorgkeuze (restitutiepolis) of een naturapolis hebt. Over het algemeen ben je bij een vrije zorgkeuze vrij in het kiezen van je fysiotherapeut. De behandeling wordt dan ook in de meeste gevallen vergoedt bij een contractvrije praktijk zoals Fysi-Jo.

Bij een naturapolis heb je ook vrijheid in het kiezen van je fysiotherapeut, maar kan het wel invloed zijn op het percentage van je vergoeding. Wettelijk is vastgelegd dat een zorgverzekeraar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag stellen, dat daardoor een ‘hinderpaal’ ontstaat voor cliënten om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te wenden. Dit wordt het hinderpaalcriterium genoemd (artikel 13 Zvw). In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 60-80% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering en per aanvullende verzekering. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden bij vergoeding niet -gecontracteerde fysiotherapie.