KinesioTaping

KinesioTape en de daarbij behorende KinesioTaping Methode is ontwikkeld door een Japanse chiropractor (Kenzo Kase). Anders dan bij de klassieke methodes, wordt er in deze methode gebruik gemaakt van elastische tape. De lijmlaag van deze tape is van een ander materiaal gemaakt, waardoor irritatie van de huid nagenoeg niet voorkomt en deze meerdere dagen achtereen gedragen kan worden. Het werkingsmechanisme van deze tapetechniek is in eerste instantie neurofysiologisch; via de sensoren in de huid, wordt het zenuwstelsel aangesproken met als gevolg een vermindering van pijn, verbetering van functie of het opheffen van beperkingen.

Dry needling

Dry needling is een behandeltechniek die toegepast wordt om spieren effectief en snel kunnen ontspannen, als onderdeel van een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten.
Gespannen spieren met ‘triggerpoints’ (ook wel spierknopen genoemd) kunnen veel pijn uitstralen, bewegingen beperken en kracht verminderen.  Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht. Dry needling is een techniek waarbij een hele dunne acupunctuur naald in de spier wordt gebracht, om deze te laten ontspannen. De spier reageert tijdens de behandeling op de prikkel van de naald door samen te trekken, pijn uit te stralen of een zwaar gevoel te geven. Is de spier niet gespannen, dan is er vrijwel geen reactie tijdens het dry needlen.
Dry needling is geen pijnloze behandeling, maar het zorgt wel vaak voor een snellere klachtvermindering dan bij massage of normale triggerpoint behandeling. Omdat het naaldje op het diepste punt van spieren kan komen, zijn de behandelmogelijkheden uitgebreider dan zonder het gebruik van dry needling.

 

Klachten die kunnen ontstaan door triggerpoints (spierknopen)

– Hoofdpijn
– Nekpijn
– Schouderpijn en uitstraling richting  arm/onderarm/hand/vingers
– Onderarm en elleboog klachten
– Rugpijn 
– Heupklachten
– Liesklachten
– Bovenbeen en knieklachten
– Kuit en achillespees klachten